Celem działania Poradni jest diagnoza stanu obuocznego widzenia oraz leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci:

Prowadzimy leczenie

 • zeza jawnego oraz ukrytego
 • niedowidzenia każdego stopnia

Wszelkie zaburzenia w zakresie funkcji wzrokowych, w tym widzenia obuocznego, mogą bardzo niekorzystnie wpływać na proces uczenia się dziecka w każdym wieku. Nie zdiagnozowane w okresie krytycznym dla rozwoju widzenia wywierają negatywne skutki przez całe późniejsze życie, utrudniając nabywanie nowych umiejętności lub zamykając drogę do niektórych zawodów.

Oferta naszej Poradni skierowana jest także do dzieci, u których rodzice zauważają niepokojące zachowania:

 1. Mrużenie oczu, marszczenie twarzy, pocieranie oczu
 2. Zbytnie zbliżanie twarzy do obserwowanych obiektów
 3. Częste łzawienie
 4. Częste nadmierne mruganie
 5. Przymykanie jednego oka
 6. „dziwne” ustawianie oczu podczas obserwacji obiektu
 7. Szuranie nogami, potykanie się, wpadanie na przeszkody
 8. Trudności z widzeniem o zmierzchu
 9. Mylenie liter i cyfr 
 10. Bóle głowy
 11. Większą męczliwość podczas pracy z bliska
 12. Trudności w orientacji przestrzennej
 13. Trudności grafomotoryczne
 14. Unikanie czytania
 15. Wszelkie zgłaszane „niewygody” związane z patrzeniem (np. dwojenie, rozmazanie obrazu, wrażenie wklęsłości czy wypukłości tekstu)

Zadania Poradni Leczenia Zeza dla Dzieci

 1. Diagnostyka i korekcja wad wzroku
 2. Diagnostyka i leczenie zeza jawnego
 3. Diagnostyka i leczenie zeza ukrytego
 4. Diagnostyka i leczenia niedowidzenia (amblyopii)
 5. Badanie stanu obuocznego widzenia
 6. Ćwiczenia pleoptyczne – ortoptyczne
 7. Ćwiczenia ruchomości gałek ocznych
 8. Ćwiczenia konwergencji
 9. Ćwiczenia usprawniające akomodację
 10. Edukacja i poradnictwo w zakresie higieny wzroku

Na podstawie kompleksowej diagnozy przeprowadzonej przez doświadczonego lekarza okulistę oraz dyplomowaną ortoptystkę ustalany jest indywidualny plan terapii.

 

Terapia większości zaburzeń prowadzona jest w cyklach dwutygodniowych, podczas których dziecko codziennie wykonuje indywidualnie dobrane ćwiczenia pod nadzorem ortoptystki.

 

Cykl ćwiczeń zakończony jest ponowną diagnozą i opracowaniem dalszych zaleceń terapeutycznych.

 

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z rejestracją PPL (NZOZ)

Rejestracja od godziny 8-20

nr telefonu 887-266-912