Kim jest ORTOPTYSTA?

Ortoptysta/ Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, działający w obszarze okulistyki. Szczególnym obszarem zainteresowań ortoptystki jest wspomaganie lekarza okulisty w diagnostyce i terapii pacjentów z niedowidzeniem, zaburzeniem widzenia obuocznego, czy chorobą zezową. Ortoptystka samodzielnie, na zlecenie lekarza okulisty przeprowadza badania i ćwiczenia ortoptyczno – pleoptyczne. Celem procedur terapeutycznych świadczonych przez ortoptystkę jest zapobieganie zaburzeniom fizjologicznego rozwoju widzenia u dzieci niedowidzących, tak ważnego z punktu widzenia ogólnie pojętego rozwoju dziecka. Ponadto do zadań ortoptystki należy wykonywanie dodatkowych, nieinwazyjnych badań okulistycznych, wspomagających pracę lekarza okulisty, takich jak: 

  • Badanie ostrości wzroku do dali i bliży
  • Badanie postrzegania barw za pomocą testów jakościowych oraz jakościowo - ilościowych
  • Autorefraktometria
  • Optyczna koherentna tomografia przedniego i tylnego odcinka oka
  • Perymetria statyczna i kinetyczna
  • Keratometria
  • Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych dla osób słabowidzących
  • Tomografia siatkówki (HRT, Heidelberg Retina Tomography)
  • Skaningowa Polarymetria Laserowa (GDx)

Do cech osobowości ważnych w zawodzie ortoptystki należą: komunikatywność, cierpliwość oraz odpowiednie podejście do pacjentów, w tym szczególnie dobry kontakt z dziećmi.

Ortoptyści znajdą zatrudnienie w państwowych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej o profilu okulistycznym, gabinetach optycznych i tyflopedagogicznych. Absolwenci tego kierunku, chcący prowadzić własną działalność gospodarczą mogą z powodzeniem otworzyć własny gabinet ortoptyczny.

Kształcenie w zawodzie ortoptysty odbywa się w ramach dwuletniej Szkoły Policealnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w naszej szkole zajęcia dydaktyczne odbywają się również w soboty i niedziele.
                                                                                      

autor: mgr inż. Karol Taradaj