Szkoła Policealna Fizjoterapii w Chorzowie, dla której organem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Limfologiczne, została uruchomiona 1 września 2009 roku.

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, co umożliwia wydawanie świadectw ukończenia na drukach państwowych oraz przystąpienie absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Nasza szkoła kształci w zawodach:

TECHNIK MASAŻYSTA

ORTOPTYSTA

 

Spotkanie w Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA w Krakowie.

24 sierpnia przedstawiciele naszej Szkoły spotkali się z panią Ewą Witowską - Jeleń i panią Dorotą Piszczek w Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA w Krakowie. Celem spotkania było ustalenie wspólnych priorytetów w pracy z uczniami, aby wykształcić jak najlepszych specjalistów w zakresie ortoptyki. Doświadczenie, ogromna wiedza i umiejętności najlepszych specjalistów w zakresie terapii widzenia, terapii ortoptycznej w Polsce pozwoliły naszym specjalistom znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, merytorycznych zagadnień.

Myslę, że udało nam się nawiązać współpracę, która zaowocuje wspólnymi działaniami. 

Rozpoczęcie zajęć ORTOPTYŚCI!

Zapraszam Ortoptystów z pierwszego roku na zajęcia w sobotę 3 września o godzinie 10.00 - proszę o zaplanowanie sobie czasu na zajęcia w sobotę i niedzielę do 18.00:)

Ortoptystów z drugiego roku zapraszam na spotkanie organizacyjne w sobotę 3 września o godzinie 12.00.