Szkoła Policealna Fizjoterapii w Chorzowie, dla której organem prowadzącym jest Polskie Towarzystwo Limfologiczne, została uruchomiona 1 września 2009 roku.

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, co umożliwia wydawanie świadectw ukończenia na drukach państwowych oraz przystąpienie absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Nasza szkoła kształci w zawodach:

TECHNIK MASAŻYSTA

ORTOPTYSTA

 

Lista przyjętych 2018/2019

Ze względu na ochronę danych osobowych nie umieszczamy listy uczniów, jednocześnie informujemy, iż wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty pomyślnie przeszli proces rekrutacji i znaleźli się na liście uczniów Szkoły Policealnej Fizjoterapii.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19 dla technikum masażu - 03.09.2018 o godz. 9:00 

Zapraszamy!!!

Egzamin zawodowy

Uwaga terminy egzaminu zawodowego.

Sesja czerwiec 2018

Egzamin pisemny dla masażystów i ortoptystów 19.06.2018 godzina 14:00

Egzamin praktyczny dla ortoptystów 26.06.2018 godzina 13:00

Egzamin praktyczny dla masażystów 29.06.2018 o godz. 9:00 i 12:00

Prosimy o wstawienie się godzinę przed egzaminem

Powodzenia!!!