Egzamin zawodowy

Uwaga terminy egzaminu zawodowego.

Sesja styczeń-luty 2018

Egzamin pisemny dla masażystów i ortoptystów 11.01.2018 godzina 14:00

Egzamin praktyczny dla ortoptystów 10.01.2018 godzina 13:00

Prosimy o wstawienie się godzinę przed egzaminem

Powodzenia!!!

Lista przyjętych 2017/2018

Ze względu na ochronę danych osobowych nie umieszczamy listy uczniów, jednocześnie informujemy, iż wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty pomyślnie przeszli proces rekrutacji i znaleźli się na liście uczniów Szkoły Policealnej Fizjoterapii.

Spotkanie w Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA w Krakowie.

24 sierpnia przedstawiciele naszej Szkoły spotkali się z panią Ewą Witowską - Jeleń i panią Dorotą Piszczek w Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA w Krakowie. Celem spotkania było ustalenie wspólnych priorytetów w pracy z uczniami, aby wykształcić jak najlepszych specjalistów w zakresie ortoptyki. Doświadczenie, ogromna wiedza i umiejętności najlepszych specjalistów w zakresie terapii widzenia, terapii ortoptycznej w Polsce pozwoliły naszym specjalistom znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, merytorycznych zagadnień.

Myslę, że udało nam się nawiązać współpracę, która zaowocuje wspólnymi działaniami.