Spotkanie w Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA w Krakowie.

24 sierpnia przedstawiciele naszej Szkoły spotkali się z panią Ewą Witowską - Jeleń i panią Dorotą Piszczek w Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA w Krakowie. Celem spotkania było ustalenie wspólnych priorytetów w pracy z uczniami, aby wykształcić jak najlepszych specjalistów w zakresie ortoptyki. Doświadczenie, ogromna wiedza i umiejętności najlepszych specjalistów w zakresie terapii widzenia, terapii ortoptycznej w Polsce pozwoliły naszym specjalistom znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, merytorycznych zagadnień.

Myslę, że udało nam się nawiązać współpracę, która zaowocuje wspólnymi działaniami.